බයිස්කෝප් ටී ෂර්ට් Normal Design 1 – ID: 127

 

 

This product is currently out of stock and unavailable.

Description

මිල : රු 1250.00 (8.55$)

බයිස්කෝප් ලෝගෝ එක සහිත මෙම ටි ෂර්ට් එක “XL”, “L”,”M, “S” ප්‍රමාණ වලින් ගත හැක.

 

Material – Premium Grade quality Sport fabric Self fabric


  • කලින් මුදල් ගෙවා වෙන් කර ගැනීම් (Pre-Order) වලදී අවම ඉල්ලුම් කිරීම් 20 පසු  අප විසින් අදාළ ඇනවුම නිෂ්පාදන ආයතනයට ලබාදෙන බැවින් අදාළ භාණ්ඩය ඔබ වෙත ලැබීමට සති තුනක සිට මසක කාලයක් ගතවිය හැකි බව සලකන්න.
  • දැනට තොග සතුව තිබෙනා ඕනෑම බාන්ඩයක් ඔබට දින 3 ඇතුලත නිවසටම ගෙන්වාගැනීමේ පහසුකම සලසා ඇත.
  • මුදල් ගෙවනා ආකාරය දැනගැනීම සඳහා මුදල් ගෙවීම් පිටුවට පිවිසෙන්න.

Additional information

T Shirts Sizes

S, M, L, XL

Colours

White – සුදු, Light Blue – ලා නිල්

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.